polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweDolnopolubenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

30.46 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Dolnopolubenský
Wysokość:
535 m n.p.m.
Kilometraż:
30.376 km - 30.542 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
166 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.23 - 22:35
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 21 (7130039 / 13049 / 7245 / 1582 / 4506.98)