polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ua28
Dolnopolubenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

30.46 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Dolnopolubenský
Wysokość:
535 m n.p.m.
Kilometraż:
30.376 km - 30.542 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
166 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:24
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9345302 / 6148 / 6466 / 1852 / 5046.06)