polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweDesenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

29.56 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Desenský
Wysokość:
510 m n.p.m.
Kilometraż:
29.438 km - 29.691 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
252 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.23 - 15:30
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 2 (7102586 / 8847 / 774 / 1580 / 4495.31)