polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ta28
Desenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

29.564 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Desenský
Wysokość:
510 m n.p.m.
Kilometraż:
29.438 km - 29.691 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
252 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:25
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9689169 / 6361 / 3945 / 1910 / 5072.86)