polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweDesenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

29.56 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Desenský
Wysokość:
510 m n.p.m.
Kilometraż:
29.438 km - 29.691 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
252 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.23 - 15:30
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 13 (7732936 / 14376 / 15512 / 1642 / 4709.46)