polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Ta28
Žďárský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

27.810 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Žďárský
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
27.776 km - 27.844 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
67 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 23:25
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9667753 / 7071 / 1505 / 1907 / 5069.61)