polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŽďárský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

27.81 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1902.06.30, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Žďárský
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
27.776 km - 27.844 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
67 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.02.23 - 15:23
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 23 (8379171 / 15152 / 13034 / 1699 / 4931.83)