polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Va29
Novopacký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

68.527 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.06.01, ÖNWB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Novopacký
Wysokość:
440 m n.p.m.
Kilometraż:
68.353 km - 68.701 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
347,95 m
Geometria toru:
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 22:15
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9698820 / 7210 / 953 / 1912 / 5072.60)