polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweNovopacký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

68.53 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.06.01, ÖNWB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Novopacký
Wysokość:
440 m n.p.m.
Kilometraż:
68.353 km - 68.701 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
347.95 m
Geometria toru:
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.02.23 - 20:54
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8652895 / 4888 / 1152 / 1734 / 4990.14)