polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 04Va29
Novopacký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

68.53 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.06.01, ÖNWB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Novopacký
Wysokość:
440 m n.p.m.
Kilometraż:
68.353 km - 68.701 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
347.95 m
Geometria toru:
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 22:15
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9034222 / 7041 / 3056 / 1795 / 5032.99)