polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowePěčínský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

14.44 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1906.10.15, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Pěčínský
Wysokość:
475 m n.p.m.
Kilometraż:
14.395 km - 14.496 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
101 m
Geometria toru:
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.04.05 - 23:37
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 13 (7139577 / 8548 / 8235 / 1583 / 4510.16)