polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 11Za31
Pěčínský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

14.445 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1906.10.15, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Pěčínský
Wysokość:
475 m n.p.m.
Kilometraż:
14.395 km - 14.496 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
101 m
Geometria toru:
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 13:41
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9698819 / 7210 / 952 / 1912 / 5072.60)