polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 11Za32
Rybenský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

7.191 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1906.10.15, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Rybenský
Wysokość:
350 m n.p.m.
Kilometraż:
7.154 km - 7.229 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
75 m
Geometria toru:
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 13:40
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9689630 / 6361 / 4406 / 1910 / 5073.10)