polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 05Xa29
Bohuslavický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

41.997 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1868.08.01, SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Bohuslavický
Wysokość:
405 m n.p.m.
Kilometraż:
41.903 km - 42.091 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
188 m
Geometria toru:
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.03 - 11:12
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9698818 / 7210 / 951 / 1912 / 5072.60)