polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowePetrovický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

73.57 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.25, StEG
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Petrovický
Wysokość:
410 m n.p.m.
Kilometraż:
73.421 km - 73.711 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
290 m
Geometria toru:
Královéhradecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.12.14 - 23:45
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8652892 / 4888 / 1149 / 1734 / 4990.13)