polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 06Da30
Novohamerský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

25.331 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.28, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Novohamerský
Wysokość:
735 m n.p.m.
Kilometraż:
25.205 km - 25.457 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
252,34 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 21:22
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9660730 / 6517 / 1553 / 1906 / 5068.59)