polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweNovohamerský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

25.33 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.28, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Novohamerský
Wysokość:
735 m n.p.m.
Kilometraż:
25.205 km - 25.457 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
252.34 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.02.23 - 20:45
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625609 / 8462 / 4505 / 1730 / 4985.90)