polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweVysokopecký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

22.88 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.28, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Vysokopecký
Wysokość:
645 m n.p.m.
Kilometraż:
22.849 km - 22.917 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
68.00 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.02.23 - 20:41
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 1 (7647491 / 7699 / 1640 / 1636 / 4674.51)