polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 06Da30
Nejdecký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

20.83 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.28, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Nejdecký
Wysokość:
605 m n.p.m.
Kilometraż:
20.715 km - 20.946 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
230.20 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 21:22
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9026519 / 6944 / 2394 / 1794 / 5031.50)