polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweKarlovarský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

1.13 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.05.15, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Karlovarský
Wysokość:
375 m n.p.m.
Kilometraż:
1.088 km - 1.169 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
81.40 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.02.23 - 20:21
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625633 / 8462 / 4529 / 1730 / 4985.92)