polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 07Ea31
Karlovarský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

1.128 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.05.15, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Karlovarský
Wysokość:
375 m n.p.m.
Kilometraż:
1.088 km - 1.169 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
81.40 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 19:12
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9660834 / 6517 / 1657 / 1906 / 5068.64)