polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 06Da31
Hornoslavkovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

6.942 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1901.12.07, kkStB
Data zamknięcia:
1997.05.31
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Hornoslavkovský
Wysokość:
600 m n.p.m.
Kilometraż:
6.864 km - 7.019 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
155 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 21:33
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9660732 / 6517 / 1555 / 1906 / 5068.59)