polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweHornoslavkovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

6.94 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1901.12.07, kkStB
Data zamknięcia:
1997.05.31
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Hornoslavkovský
Wysokość:
600 m n.p.m.
Kilometraż:
6.864 km - 7.019 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
155 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.18 - 15:06
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625637 / 8462 / 4533 / 1730 / 4985.92)