polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 06Da31
Loketský II
tunel
Linie kolejowe:

km osi

14.876 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1901.12.07, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Loketský II
Wysokość:
395 m n.p.m.
Kilometraż:
14.843 km - 14.909 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
66 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 21:35
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9660830 / 6517 / 1653 / 1906 / 5068.64)