polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 07Ea31
Doubský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

49.355 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.17, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Doubský
Wysokość:
445 m n.p.m.
Kilometraż:
49.292 km - 49.418 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
126 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 19:08
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9660837 / 6517 / 1660 / 1906 / 5068.64)