polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweBečovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

34.12 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.17, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Bečovský
Wysokość:
505 m n.p.m.
Kilometraż:
33.995 km - 34.243 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
248 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.18 - 10:06
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625620 / 8462 / 4516 / 1730 / 4985.91)