polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 06Da32
Dolnohamerský II
tunel
Linie kolejowe:

km osi

28.59 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.17, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Dolnohamerský II
Wysokość:
575 m n.p.m.
Kilometraż:
28.569 km - 28.835 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
40 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 21:04
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9026506 / 6944 / 2381 / 1794 / 5031.50)