polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 07Fa32
Borecký
tunel
Linie kolejowe:

km osi

56.71 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.20, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Borecký
Wysokość:
520 m n.p.m.
Kilometraż:
56.667 km - 56.753 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
86 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 18:54
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9341642 / 6148 / 2806 / 1852 / 5044.08)