polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 07Fa32
Žlutický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

54.046 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.20, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Žlutický
Wysokość:
485 m n.p.m.
Kilometraż:
53.033 km - 54.058 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
25 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 18:41
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9667717 / 7071 / 1469 / 1907 / 5069.59)