polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŽlutický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

54.05 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.11.20, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Žlutický
Wysokość:
485 m n.p.m.
Kilometraż:
53.033 km - 54.058 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
25 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.18 - 00:22
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 23 (7135750 / 8548 / 4408 / 1583 / 4507.74)