polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 07Ea30
Jáchymovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

6.90 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.12.21, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Jáchymovský
Wysokość:
500 m n.p.m.
Kilometraż:
km - km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
18 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 19:53
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9026476 / 6944 / 2351 / 1794 / 5031.48)