polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweJáchymovský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

6.90 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.12.21, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Jáchymovský
Wysokość:
500 m n.p.m.
Kilometraż:
km - km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
18 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.13 - 23:39
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625624 / 8462 / 4520 / 1730 / 4985.91)