polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 06Ca31
Rotavský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

14.860 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.06.01, BEB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Rotavský
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
14.771 km - 14.948 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
177 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 21:16
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9656032 / 4652 / 3372 / 1905 / 5068.78)