polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweRotavský
tunel
Linie kolejowe:

km osi

14.86 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.06.01, BEB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství Praha-Sever
GPS:
Miejsce:
Rotavský
Wysokość:
470 m n.p.m.
Kilometraż:
14.771 km - 14.948 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
177 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.11 - 23:47
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8625614 / 8462 / 4510 / 1730 / 4985.90)