polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowemapa: 06Da33
Vlkovický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

6.112 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.17, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Vlkovický
Wysokość:
645 m n.p.m.
Kilometraż:
5.991 km - 6.232 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
241 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.03.06 - 21:02
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9667668 / 7071 / 1420 / 1907 / 5069.57)