polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweVlkovický
tunel
Linie kolejowe:

km osi

6.11 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898.12.17, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Vlkovický
Wysokość:
645 m n.p.m.
Kilometraż:
5.991 km - 6.232 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
241 m
Geometria toru:
Karlovarský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.11 - 12:38
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 25 (8410688 / 16104 / 3931 / 1702 / 4941.65)