polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweDynín zastávka
przystanek osobowy (po)
Punkt projektowany niezrealizowany
Linie kolejowe:

km osi

28.251
Otwarcie, kolej pierwotna:
--- • ČD
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
- • 440 m n.m.
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad, ve smyslu § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), stanovuje podle § 22 odst. 1 písm. e) zákona o dráhách na žádost společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234 název zastávky budované v km 28,206-28,296 mezi železničními stanicemi Ševětín a Dynín „Dynín zastávka“
Název zastávky platí ode dne jejího otevření.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Jihočeský kraj

Ostatnia edycja strony: 2018.05.25 - 23:27
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9660082 / 6517 / 905 / 1906 / 5068.25)