polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweStrunkovice nad Volyňkou
przystanek osobowy+posterunek odstępowy+ładownia (po+pe+ład)

↑ 07:06 - ↓ 17:29
↑ 07:05 - ↓ 17:31
Linie kolejowe:

km osi

7.01
Zmiany nazw punktu: Strunkowitz (Wolinka) / Strunkovice nad Volyňkou 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1893.10.15 • kkStB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2011.12.11
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
sth
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Ruch pasażerski zawieszony po otwarciu przystanku Strunkovice nad Volyňkou obec zlokalizowanego bliżej przedmiotowej miejscowości.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Jihočeský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.01.09 - 08:53
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (8623737 / 8462 / 2633 / 1730 / 4984.82)